HAKKIMIZDA
ÜRETİM
KALİTE POLİTİKASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
ÜRETİM
KALİTE POLİTİKASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Firmamız bünyesinde 88.000 m2 alan üzerine inşa ettiğimiz tesisimiz, alüminyum ekstrüzyon ürünleri alanında üretim yapmaktadır. Bu tesiste yıllık olarak ekstrüde üretim kapasitemiz 2023 itibarı ile yaklaşık olarak 10.000 ton kadardır. Firma hedeflerimiz arasında ikinci bir üretim tesisi bulunmaktadır.

TESİSİMİZ BÜNYESİNDE

 • Üretim kapasitesi 5’’ biyet çapı 127 cm olan ve 7’’ biyet çapı 178 cm olan aylık 750 tona kadar üretim kapasitesi olan 2 adet ekstrüzyon hattı,
 • 5’’ makinelerimizde 24 saatte 8 ve 10 ton arası , 7’’ makinelerimizde 12 ve 18 ton arası,
 • Alman menşeili ve aylık 750 ton kapasiteli power and free elektrostatik toz boya hattı (9,5 m’ ye kadar profil boyanabilmektedir.),
 • Isı yalıtım bariyeri diş açma ve çakma hattı,
 • 5 eksen CNC ve çift kafa kesim dilimleme makineleri mekanik işlem hattı bulunmaktadır.

AYRICA

 • Ürün grubu olarak sistem serileri, cam balkon, duşakabin, menfez, soğutma ve ısıtma -profilleri, sanayi profilleri, otomotiv sanayi enerji sanayi gibi birçok alanlara da hizmet vermekteyiz.

BİZ KİMİZ?

1974’den bu güne alüminyum ürünlerinin tedarik ve yardımcı elemanlarının üretimi ile birlikte projelerinin hazırlanması gibi çalışmalarımızdan kazandığımız tecrübelerimizle, 88.000 m2 alan üzerine inşa ettiğimiz üretim tesisimizde, 2023 itibarı ile üretime başladık. Avrupa normlarına uygun olarak ürettiğimiz alüminyum ekstrüzyon ürünlerimiz için kalite ve çözüm odaklı çalışmaktayız. Teknolojik ve modern altyapımız, deneyimli ekibimiz ile birlikte sizler için yüksek kalitede ürünler sunmayı hedeflemekteyiz. Tesisimiz Bünyesinde; Yıllık kapasitesi 8.000-10.000 olan 2 adet ekstrüzyon pres, Aylık kapasitesi 750 ton olan ve 9,5 m’ye kadar profil boyanabilen ”Power and Free” elektrostatik toz boya tesisi, Profil içi yalıtım bariyeri çentik açma ve montaj hattı, 5 eksen çift kafa CNC mekanik işlem hattımız bulunmakta.

NEDEN BİZ?

Uzmanlık ve Tecrübe

Alüminyum ekstrüzyon konusunda uzmanlaşmış bir ekip ve deneyimli çalışanlarımız bulunmaktadır.

Özelleştirilmiş Çözümler

İhtiyaçlarınız uygun özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

Kalite ve Dayanıklılık

Yüksek kalite standartlarına ve sıkı kalite kontrol süreçlerine uygun ürünler sunuyoruz.

Teknolojik Yetenekler

İleri teknolojiye sahip ekipmanlarımızla verimli ve hassas üretim yapmaktayız.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama odaklı çalışıyoruz ve iletişimi önemsiyoruz.

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON NEDİR?

Alüminyum ekstrüzyon, alüminyumun şekillendirildiği bir üretim sesidir.Alüminmyum çubuk veya profil, pres makinesiyle kalıptan geçerek istenen şekli alır. Bu yöntem, hafif,dayanıklı ve şekil verilebilir alüminyum parçaların seri üretimini sağlar. Soğutma, kesme ve ek işlemlerle tamamlanan süreç, etkin ve verimli bir çözümdür. Alüminyum ekstrüzyon, birçok endüstride tercih edilen bir üretim yöntemidir.

HANGİ SEKTÖRLERE ÜRETİM YAPIYORUZ?

Otomotiv, inşaat, elektrik & savunma sanayi, enerji sektörü gibi birçok sektöre hizmet vermekteyiz. Alüminyum ekstrüzyon ürünü olan sektörlerde kalıp ebatlarına bağlı olarak üretim yapmaktayız.

HM GROUP olarak,

Faaliyet gösterdiğimiz Ürünlerin üretimi alanında:
• Teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi yaklaşımlar kaliteli ürünler üretmeyi
• Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı eğitimli personeli ile sürekli iyileştirmeyi
• Sektörde farklı ve lider olmayı yeni ürünler geliştirerek mühendislik alanında iyileştirmeler yapmayı
• Güçlü tedarikçi alt yapımızı her geçen gün geliştirmeyi
• Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı,
• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri
oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi,
• Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri artırarak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her
kesiminde farkındalık oluşturmayı, tabana yayılmasını sağlamayı ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamayı,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını yapmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği önleyici ve koruyucu faaliyetiler ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,
• İSG eğitimleri vererek gerekli iyileştirmeleri sağlayarak ilerlemeyi

• Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,
• Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
• İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı, • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere ve
diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
• Çevreyi koruma bilincine sahip personeli ile faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
• Kalite Çevre ile ilgili sürekli iyileştirmeyi ve gerekli yatırımları yapmayı,
• Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunmayı,
• Atıkların oluşumunu azaltmak için gerekli yatırımlar yapmayı,
• Çevre eğitimleri vererek gerekli iyileştirmeleri sağlayarak ilerlemeyi,
• Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan
katılımını teşvik etmeyi,
• Tüm ulusal ve uluslararası standartlara mevcut yasalara uymayı amaç ve ilke edindik.
Hizmetin çevreye etkilerini kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı, benimsedik ve amaç edindik.

HM GROUP olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede;

 • Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlamayı,
 • Çalışanlarımızla etik ilkelerimize ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını,
 • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermeden Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız çerçevesinde hareket etmeyi,
 • Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle bulunduğumuz sektörlere yüksek katma değer yaratmayı,
 • Kurumsal riskleri erken saptamayı ve bu riskleri karar mekanizmalarımızda dikkate alarak, kurumsal risk alma profilimize uygun olarak yönetmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmayı,
 • Üçlü sorumluluk taahhüdümüz ve politikalarımız doğrultusunda üretim ve hizmet sağlamayı,
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımının etkin yönetimi ile faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmayı,
 • Faaliyetlerimizde sürekli gelişme prensibimiz ile biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi de dikkate alarak kullandığımız malzemelerin, üretim teknolojilerinin ve ürünlerin tüm çevresel etkilerini en aza indirmeyi,
 • Ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile değerlendirmeler yapmayı,
 • Değer zinciri kaynaklı çevresel ve sosyal etkileri yönetmek için tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmayı,
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık yaklaşımıyla paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmayı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağının teminini ve bu kaynakların optimum kullanımını,
 • Sürekli gelişme prensibimiz ile sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik platformlarındaki gelişmeleri yakın markaja alarak paydaş etkileşimimizi canlı tutmayı, Taahhüt ediyoruz.

– HM GROUP YÖNETİM KURULU

sÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE

gERİ DÖNÜŞÜM

01

Çevresel etkenler

Üretimin her alanda ‘temiz’ olması gerektiğinin altını çizer. Bunu sağlayabilmek için de üretimin yol açabileceği pozitif ve negatif çevre koşullarının önceden belirlenmesi, negatif etkilerin en aza indirgenmesi ve mümkünse tamamen kaldırılması, doğabilecek herhangi bir sorun karşısında sürdürülebilir çözümler oluşturulması ve bunların analizinin yapılması, üretim aşaması ve sonrasında her adımın tekrardan kontrol edilmesi gerekir.

02

Yaşam döngüsü etkenleri

Üretimin başından sonuna, yani ürün artık kullanılamaz hale gelip tamamen yok olana kadarki süreç analiz edilir. Bu süreçte ürünün çevreyi nasıl ve ne kadar etkilediğine bakılır. Ardından etkiler göz önünde bulundurularak çevre dostu yöntemlerle süreç desteklenmeye çalışılır.

03

Ekonomik etkenler

Kullanılan teknolojilerin her türlü canlının sağlığı üzerinde oluşturabileceği etkiler analiz edilir. Bu doğrultuda etkilerin en aza indirgenmesi için çalışmalar yapılır.

Projelerinizin ihtiyaçlarına cevap oluyoruz

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümler için